Monthly Archives: Listopad 2013

PRZEZ ETYCZNE ZACHOWANIE

Przez etyczne zachowanie wobec wszelkiego stworzenia wchodzi­my w duchowy kontakt z wszechświatem.W świecie wola życia znajduje się w konflikcie z sobą samą. W nas chce ona pozostawać z sobą w pokoju.W świecie daje o sobie znać, w nas się objawia.Duch nakazuje nam być innymi niż świat. Przez cześć dla ży­cia stajemy się religijni w sposób naturalny, głęboki i żywy. […] istnieje co najmniej jeden byt, którego egzystencja poprzedza istotę, byt, który istnieje, zanim stanie się możliwe zdefiniowanie go pojęciem, a bytem tym jest człowiek lub — jak mówi Heidegger: ludzka rzeczywistość. Co znaczy w tym wypadku, że egzystencja poprzedza istotę? Znaczy to, iż człowiek najpierw istnieje, spotyka się, ukazuje się w świecie, a dopiero później określa się.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!

DOBRO JAKO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SIEBIE I LUDZKOŚĆ

Jeśli człowieka w pojęciu egzystencjalisty nie można zdefiniować to tylko dlatego, że jest on pierwotnie niczym. Stanie się on dopiero czymś później i będzie takim, jakim się sam uczyni. A zatem nie ma natury ludzkiej, gdyż nie ma Boga, który stworzyłby ją w swym zamyśle. Człowiek jest poza tym nie tylko taki, jakim się pojmuje, lecz również taki, jakim chce być i tak jak pojmuje się po istnieniu, taki też chce być po tym zrywie do istnienia; człowiek jest tylko tym, czym siebie uczyni. Taka jest pierwsza zasada egzystencjalizmu. […] Lecz jeśli rzeczywiście egzystencja wyprzedza istotę, to czło­wiek jest odpowiedzialny za to, czym jest.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!

PIERWSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE

W ten sposób pierwszym przedsięwzięciem egzystencjalizmu jest uświadomienie człowiekowi te­go, czym jest złożenie na nim całkowitej odpowiedzialności za jego własne istnienie. A kiedy mówimy, że człowiek jest odpowiedzialny za siebie, nie znaczy to, że jest on odpowiedzialny jedynie za swą własną indywidualność, lecz za wszystkich innych ludzi. Słowo „subiektywizm” ma dwa znaczenia i nasi przeciwnicy doskonale nimi operują. Subiek­tywizm oznacza z jednej strony wybór jednostkowego podmiotu przez siebie samego, z drugiej zaś strony niemożliwość dla człowieka prze­kroczenia ludzkiej subiektywności. To drugie znaczenie jest podstawą egzystencjalizmu.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!

CZŁOWIEK WYBIERA SAMEGO SIEBIE

Kiedy mówimy, że człowiek wybiera siebie samego, znaczy to, że wybiera każdy z nas, lecz przez to chcemy również powiedzieć, iż dokonując wyboru, wybiera on za wszystkich ludzi. W istocie każdy nasz czyn określa nas takimi, jakimi chcemy być, tworząc jednocześnie obraz takiego człowieka, jakim według nas być powinien. Wybór takiego lub innego istnienia oznacza jednocześnie afirmację wartości, którą wybieramy, gdyż nigdy nie możemy wybrać zła: to, co wybiera­my, jest zawsze dobrem, a to, co jest dobre dla nas, musi być również dobre dla wszystkich. Jeśli z drugiej strony egzystencja poprzedza istotę, a my chcielibyś­my istnieć tworząc jednocześnie nasz wizerunek, to wizerunek ten jest obowiązujący dla wszystkich ludzi i dla całej naszej epoki. W ten sposób nasza odpowiedzialność jest o wiele większa, niż moglibyśmy to przypuszczać, gdyż angażuje ona całą ludzkość.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)