3DMark03 3.6.0

Program 3DMark03 3.6.0 został specjalistycznie przygotowany, aby za jego pomocą możliwe było przeprowadzanie testów i diagnostyki w danym systemie, odnośnie jego wydajności w kwestii wyświetlanej grafiki trójwymiarowej. Kompatybilność 3DMark03 3.6.0 jest możliwa z większością operacyjnej sieci systemów Windows, a ponadto 3DMark03 3.6.0 jest programem zupełnie bezpłatnym, jednakże nie możliwym do wykorzystywania w komercyjnym zakresie. Przede wszystkim, wszelkie zestawy testów, które zawierają się w 3DMark03 3.6.0, mają za zadanie poddanie badaniom graficznych układów i sprawdzenie ich pod kątem technologii DirectX. Oprócz tego, 3DMark03 3.6.0 sprawdza także wszelkie układy audio, a także wielordzeniowe procesy. Wszelkie wyniki, jakie są uzyskiwane za pomocą 3DMark03 3.6.0, użytkownik jest w stanie odczytać w prosty sposób, ponieważ są one prezentowane w postaci punktowego wyniku. 3DMark03 3.6.0 może porównać komputer użytkownika z wieloma innymi komputerami, rozlokowanymi na całej kuli ziemskiej.