ALTRUIZM JAKO PODSTAWA PODATNOŚCI DO SZCZĘŚCIA

Kant i inni filozofowie mówią wiele o tym, że nie należy dążyć do szczęścia, lecz do tego, aby być godnym szczęścia. Bardzo słusznie! Ale co to znaczy być godnym szczęścia? Czy wchodzi tu w grę jakaś tajemnicza własność człowieka lub jego czynów, jakiś tajemniczy wzgląd na możliwą nagrodę? Czy też może widzimy tu typowo ludzkie przeniesienie znaczenia z codziennego życia, gdzie nazywamy kogoś godnym jakiejś rzeczy, kiedy nie czyni z niej złego użytku? Niewątp­liwie najtrafniejsze będzie to ostatnie domniemanie, ale wtedy natych­miast staje się jasne, że słowo to nie może oznaczać niczego innego poza podatnością do szczęścia. Kto zdolny jest wyczerpywać wartość cennych dóbr w wysokich uczuciach radości, ten robi z nich właściwy użytek.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!