CAŁKOWITA SŁUSZNOŚĆ

Żywię w istocie przekonanie, że całkowitą słuszność mają ci etycy (zresztą, jak myślę, najliczniejsi), którzy rdzeń postawy moralnej widzą w przeciwieństwie egoizmu. Istoty tego ostatniego dopatrzyliśmy się w bezwzględności, która ma swoją przyczynę w niedorozwoju skłonności altruistycznych. A wzgląd na bliźnich, przystosowanie, przyjazne podejście do ich potrzeb we wszelkich czynach i zaniecha- niach stanowi prawdziwą istotę charakteru moralnego czy przynaj­mniej jedną jego stronę — tę, która oznacza „spełnianie obowiązków wobec innych”.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!