CNOTA JAKO ODMIANA MĄDROŚCI, WYSTĘPEK – ODMIANA GŁUPOTY

Kiedy zapytano go [Sokratesa] innym razem, czy męstwo jest wynikiem wychowania, czy właściwością natury, odpowiedział:Wydaje mi się, że podobnie jak jedno ciało jest wytrzymalsze z natury na trudy niż drugie, tak samo jedna dusza jest odporniejsza z natury na strach niż druga. Widzę przecież, że ludzie wychowani w tych samych prawach i obyczajach nie taką samą jednak odwagę wykazują w niebezpieczeństwach. Sądzę także, że przez naukę i ćwicze­nie natura każdego człowieka nabiera coraz większego męstwa […] każdy człowiek niezależnie od tego, czy ma szlachetniejszą, czy nik­czemniejszą naturę, musi się uczyć i ćwiczyć w tej dziedzinie, w której chce zdobyć znaczenie.Nie czynił różnicy między mądrością a roztropnością. Według niego bowiem zarówno ten, kto wie, co jest piękne i dobre, i odpowied­nio do tego żyje pięknie i dobrze, jak i ten, kto wie, co jest brzydkie i odpowiednio wystrzega się tego, co brzydkie, są jednakowo mądrzy i roztropni.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!