CNOTY JAKO TRWAŁE DYSPOZYCJE DO CZYNIENIA DOBRA

Dwa tedy są rodzaje dzielności, z których jeden stanowią zalety dianoetyczne, drugi zaś — zalety etyczne, czyli cnoty. Owóż zarówno powstanie, jak i rozwój zalet dianoetycznych jest przeważnie owocem nauki i dlatego wymagają one doświadczenia i czasu; etycznych na­tomiast nabywa się dzięki przyzwyczajeniu. […] Wynika też stąd, że żadna z cnót nie jest nam z natury wrodzona; nic bowiem z tego, co jest wrod/:one, nie daje się zmienić dzięki przyzwyczajeniu. […] Więc cnoty nie stają się udziałem naszym ani dzięki naturze, ani wbrew na­turze, lecz z natury jesteśmy tylko zdolni do ich nabywania, a rozwi­jamy je w sobie dzięki przyzwyczajeniu. […] stajemy się sprawiedliwi postępując sprawiedliwie, umiarkowani przez postępowanie umiarko­wane, mężni przez mężne zachowywanie się.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!