CNOTY JAKO UCIELEŚNIONA ETYKA

Okaże się, że nasze ruchy są niepewne, uderzenia pozbawione precyzji, drewno pokaleczone i cały efekt roboty bardzo żałosny. Jest to zupełnie zrozumiałe: cieśla ma wprawę w obróbce drewna, a my tej wprawy nie mamy. Inaczej mówiąc, cieśla posiada pewną sprawność, która powoduje, że jego czynność jest wykonywana szybko, łatwo, a nawet z przyjemnością, podczas gdy my tej sprawności nie posiadamy.Czy jakiejś analogii do sprawności fizycznej nie obserwujemy rów­nież na innej płaszczyźnie? Na przykład na płaszczyźnie życia ściśle du­chowego? Spójrzmy bliżej na zagadnienie. Oto początkujący i zaawan­sowany szachista. Oto wprawny matematyk i ktoś wykonujący dodawa­nie przy pomocy palców. Oto literat i autor przypadkowo skleconego listu. Różnice biją wprost w oczy. Z jednej strony czynności są wykonywane mozolnie, z trudnością, z drugiej — szybko, łatwo, z dużą dozą przyjemności.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!