CZŁOWIEK ETYCZNY SAM Z SIEBIE

A czy potrafiłaby człowieka złego zrobić dobrym? Tego nie potrafi zrobić żadna w ogóle etyka, a więc i świecka tego nie potrafi. Etyka świecka potrafiłaby tylko człowiekowi z natury i z wy­chowania dobremu wskazać drogi i metody postępowania, ale on sam musiałby chcieć nimi chodzić.A czy ktoś chciałby sam z siebie postępować etycznie? Szanować dobro drugich? Bardzo wielu jest takich. Wszystkie dobre dzieci i wszyscy uczciwi ludzie. Są przecież tacy. U nich się objawia samorzut­nie skłonność do porządnego współżycia z drugimi w zabawie i w pra­cy, czyli instynkt społeczny.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!