CZŁOWIEK WYBIERA SAMEGO SIEBIE

Kiedy mówimy, że człowiek wybiera siebie samego, znaczy to, że wybiera każdy z nas, lecz przez to chcemy również powiedzieć, iż dokonując wyboru, wybiera on za wszystkich ludzi. W istocie każdy nasz czyn określa nas takimi, jakimi chcemy być, tworząc jednocześnie obraz takiego człowieka, jakim według nas być powinien. Wybór takiego lub innego istnienia oznacza jednocześnie afirmację wartości, którą wybieramy, gdyż nigdy nie możemy wybrać zła: to, co wybiera­my, jest zawsze dobrem, a to, co jest dobre dla nas, musi być również dobre dla wszystkich. Jeśli z drugiej strony egzystencja poprzedza istotę, a my chcielibyś­my istnieć tworząc jednocześnie nasz wizerunek, to wizerunek ten jest obowiązujący dla wszystkich ludzi i dla całej naszej epoki. W ten sposób nasza odpowiedzialność jest o wiele większa, niż moglibyśmy to przypuszczać, gdyż angażuje ona całą ludzkość.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!