CZŁOWIEK ZDOLNY DO REFLEKSJI

Każdy człowiek zdolny do refleksji nad swoim losem potrafi wyodrębnić wśród bogactwa życiowych doświad­czeń sferę doznań i przeżyć moralnych. Znajdzie wśród nich gnębiące go wyrzuty sumienia – nie stanął kiedyś w obro­nie słabszego, bał się wyznać prawdę, obraził przyjaciela. Wspomni również momenty szczególnej satysfakcji — po­krzyżował komuś złe zamiary, bezinteresownie udzielił pomocy obcej osobie, przyznał się do popełnionego błędu. Nie zabraknie też przykładów sytuacji, w których przeży­wał rozterki — jak postąpić, co wybrać, by zachować spokój sumienia i nie skrzywdzić bliźniego. Formą „aktywności moralnej” najpospoliciej jednak występującą okazuje się bezpośrednie wyrażanie ocen, zwłaszcza moralnego oburzenia i potępienia w odniesieniu do zachowań, czynów bądź cech charakteru innych ludzi.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!