CZTERY CNOTY KARDYNALNE

Postawienie problemu. Wydaje się, że nie ma czterech cnót kar­dynalnych, gdyż:Roztropność kieruje wszystkimi cnotami obyczajowymi, jak to już widzieliśmy. Lecz kto kieruje innymi, jest ważniejszy od nich. A więc jedynie roztropność jest cnotą główną.Cnoty główne to cnoty obyczajowe. Otóż do czynności mo­ralnych wystarczy rozum praktyczny oraz właściwe nastawienie po­żądania. A więc są tylko dwie cnoty kardynalne. Także pośród innych cnót są stopnie ważności. By więc jakaś cnota zaliczała się do głównych, nie wymaga się, by była ważniejsza w stosunku do wszystkich rzeczy, ale tylko do niektórych. A więc jest więcej cnót głównych.Ale z; drugiej strony, podług św. Grzegorza, cały gmach dobrego postępowania opiera się na tych czterech cnotach.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!