DOBRA DOTYCZĄCE CIAŁA I DUSZY

Natomiast stoicy dzielili co prawda dobra również na trzy rodzaje, lecz nie w ten sam sposób: mianowicie na dotyczące duszy, zewnętrzne i ani dotyczące duszy, ani zewnętrzne. Dobra dotyczące ciała wyłączali nie uważając ich za dobra. Tak więc dobra dotyczące duszy to dla nich cnoty i dobre uczynki; dobra zewnętrzne to przyjaciel, dobry człowiek, dobre dzieci i rodzice, i tym podobne; dobrem ani dotyczącym duszy, ani zewnętrz­nym jest sam dobry człowiek w stosunku do siebie: ani bowiem nie może być zewnętrzny wobec siebie, ani dotyczyć duszy, gdyż składa się z duszy i ciała. Niektórzy zaś tak dalece są przeciwni wyłączaniu dóbr dotyczących ciała, że właśnie wśród nich umieszczają naczelne dobro.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!