DOBRO JAKO ZWIĄZEK CZŁOWIEKA Z BOGIEM

Z tego, co powiedziano, okazuje się, że koniecznym było, by Bóg dał człowiekowi prawo. Jak bowiem czynami stworzeń nierozumnych Bóg kieruje odnośnie do tego wszystkiego, co należy do gatunku, tak czynami ludzi kieruje Bóg odnośnie do tego, co należy do osobnika.[…] Lecz czynami istot nierozumnych, odnoszącymi się do gatunku, kieruje Bóg przez pewną skłonność przyrodzoną, która wynika z natu­ry gatunku. A zatem ponadto należy ludziom dać coś takiego, czym by się kierowali w swych osobistych czynach. A to nazywamy prawem.Co więcej. Stworzenie rozumne [… ] w ten sposób podlega boskiej Opatrzności, że nawet ma uczestnictwo w pewnym podobieństwie do Opatrzności Bożej przez to, że może rządzić swymi czynami oraz innymi rzeczami. To zaś, przez co się rządzi czynami ludzi, nazywa się prawem. Słusznym więc było, że Bóg nadał ludziom prawo.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!