DOBRO OBIEKTYWNE

Zagadnienie dobra obiektywnego jest tym ukrytym ośrodkiem, i wokół którego kształtuje się cała etyka. Jest ona praktyczną nauką o  działaniu człowieka, o jego postępowaniu, ale chodzi w niej właściwie o    to, jak działaniu temu czy postępowaniu nadać wartość obiektyw­nego dobra. Człowiek bowiem przeżywa różne wartości, ale realizuje 1 swymi czynami dobro. Jest to dobro jego własnego bytu, obiektywna doskonałość osoby. Jest to również dobro świata, do którego człowiek przynależy i względem którego angażuje się swoim działaniem. Jest to wreszcie dobro Boga w tym znaczeniu, o którym była już kiedyś mowa: człowiek działając siłą faktu ujawnia co krok doskonałość Stwórcy. – Otóż etyka chrześcijańska uczy człowieka, jak może i jak powinien swemu postępowaniu nadawać wartość obiektywnego dobra w każdym z wymienionych znaczeń.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!