DOBROĆ CZŁOWIEKA

Dobroć człowieka pochodzi z cnoty, cnota bowiem jest tym, co czyni dobrym tego, który ją posiada. Stąd też prawo zmierza ku temu, by czynić ludzi cnotliwymi; a przepisy prawa odnoszą się do aktów cnót. Lecz warunkiem cnoty jest, by człowiek działał z mocą i z upodobaniem. A zatem miłość dobra jest tym, ku czemu ostatecznie zmierzają prawa Boże. […]Że prawo Boże kieruje nas do miłości bliźniego.Z tego, co powiedziano, wynika, że prawo Boże kieruje nas ku miłości bliźniego.Między tymi bowiem, którzy mają jeden wspólny cel, powinna istnieć łączność uczucia. Ludzie zaś uczestniczą w jednym wspólnym celu szczęśliwości, ku któremu ze zrządzenia Bożego są skierowani. Powinni więc ludzie być złączeni wzajemną miłością. Co więcej. Gdy ktoś kocha drugiego, wynika z tej miłości, że kocha też tych, których kocha ów człowiek, i tych, z którymi on jest złączony, Bóg zaś kocha ludzi i przygotował im jako cel ostateczny radowanie się z Nim. Jak zatem kochamy Boga, powinniśmy kochać bliźniego.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!