DOCHODZENIE DO ODPOWIEDZI

Postawiwszy zagadnienie, obierzemy z kolei metodę dochodze­nia do uzasadnionej na nie odpowiedzi. Ma to być metoda o charak­terze empirycznym […] Spróbujmy zebrać razem wszystkie uogól­nienia, które się z nich wyłaniają i które sygnalizowało się przy ich okazji. Wartość moralna czynu, dodatnia lub ujemna, i miara tej war­tości zależy oczywiście od tego, w jakiej mierze i do którego krańca ampli:udy któregoś z wahań następujących, motywacyjnie wyznaczo­nych, zbliża się ten czyn. Podaję antytezy motywów: 1) dobroć — okru­cieństwo, 2) uczciwość — nieuczciwość, 3) bohaterstwo — tchórzostwo, 4) dzielność — opieszałość, 5) opanowanie — uleganie pokusom. […]

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!