DOZWOLENIE PRZYJEMNOŚCI

Jak w Olimpii wieńczy się nie tych, co najpiękniejsi i najsilniejsi, lecz tych, co biorą udział w igrzyskach, jako że wśród nich są zwycięzcy, tak też uczestnikami tego, co w ży­ciu jest dobre i moralnie piękne, stają się słusznie ci, którzy działają.A przy tym życie ich jest też samo w sobie przyjemne. Do­znawanie bowiem przyjemności należy do życia duchowego, każdemu zaś sprawia przyjemność to, czego jest miłośnikiem, jak np. koń miłośnikowi koni, widowisko zaś miłośnikowi widowisk; tak samo też to, co sprawiedliwe, miłośnikowi sprawiedliwości, a ogólnie mó­wiąc — to, co zgodne z dzielnością, miłośnikowi dzielności.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!