DZIĘKI CNOTOM

Stało się tak dlatego, że wybrał i wypracował w sobie właściwe każdemu z tych zawodów sprawności. Dzięki sprawnościom o charakterze etycznym, tj. dzięki cnotom, czło­wiek staje się o s o b ą etyczną (moralną), człowiekiem, który jest w pełni wrażliwy na otaczający go świat wartości etycznych i który po­siada wystarczający zasób dostatecznie utrwalonych sprawności etycznych, aby można było mieć gwarancję, że nie zawiedzie także w przyszłości. Cnoty człowieka to ucieleśniona etyka . Dzięki cnotom etyka przestaje być teorią, a staje się rzeczywis­tością. Dzięki cnotom również człowiek przestaje być nieokreśloną plazmą,której ruchy poddane są wpływom otoczenia, a staje się jed­nostką w pełni autonomiczną.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!