ETYCZNOŚĆ JAKO WIEDZA O TYM CO DOBRE SAMO W SOBIE I DLA SIEBIE I POSTĘPOWANIE WEDLE NIEJ

W ogólności to, czego dokonał Sokrates, to nic innego, jak sprowadzenie prawdy tego, co obiektywne, do świadomości, do pod­miotu myślącego — ale jest to też moment nieskończenie ważny. […] Refleksja kierująca się ku podmiotowi, sprowadzanie wyboru po­stępowania do świadomości, wspólne jest Sokratesowi i sofistom. Ale z tą różnicą, że wedle Sokratesa myśląc prawdziwie myślimy tak, że treść myślenia jest w tym samym stopniu niesubiektywna, lecz obiek­tywna. Wolność świadomości polega na tym, że świadomość w tym, co jest jej przedmiotem, jest u siebie samej; to właśnie jest wolność. Zasada Sokratesa orzeka, że człowiek sam z siebie musi znaleźć odpowiedź na pytanie, co jest jego przeznaczeniem, jego celem, co jest ostatecznym celem świata, co jest prawdziwe, istniejące samo w sobie i dla siebie, że sam przez siebie musi dojść do prawdy.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!