ETYKA CHRZEŚCIJAŃSKA

Etyka chrześcijańska więc w swoim sporze z empiryzmem i pozyty­wizmem, poza którymi czai się nieodzownie etyczny utylitaryzm, broni nie tylko samych cnót społecznych, które są tak bezcennym dziedzictwem Objawienia, ale broni samych podstaw owych cnót w człowieku, ich racji bytu w osobie. Osoba jest bytem wolnym, ale wolność jej nie oznacza niezależności od społeczeństwa. Osoba jest bytem wolnym w ramach życia społecznego. Wolności swojej używa dobrze wówczas, kiedy na naturalnym podłożu swej skłonności do życia społecznego rozwija realne cnoty społeczne. Cnoty te stanowią równocześnie o realizacji dobra wspólnego. Osoba ludzka nie może się rozwijać i doskonalić poza nim. […]

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!