FILOZOFICZNA NIEROZSTRZYGALNA

Wobec filozoficznej nierozstrzygalności sporu o to, co i dlaczego powinniśmy czynić, należałoby się spo­dziewać, że o wiele łatwiej ustalić — jak ludzie faktycznie postępują i od czego są zależne dokonywane przez nich wybory moralne. Z wiedzy o tym, co ludzie potępiają, co uznają za moralnie dobre i pożądane, i z wiedzy o tym, jak ich postępowanie i moralne przekonania zależą od społecznych warunków życia, nie wynika, niestety, co człowiek powinien czynić jako istota zdolna do przeżyć moralnych. Ale też bez tej wiedzy trudno wyznaczać cele wychowawcze, uprawiać skuteczną moralistykę czy choćby spierać się o sens warto­ści, ocen i norm etycznych.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!