GŁĘBSZE PORÓWNANIE

Głębsze porównanie sprawiedliwości z miłością musi nam uświado­mić nie tylko pewną przeciwstawność między tymi dwiema cnotami, ale co więcej, ich wzajemne powiązanie i zależność. Zarówno sprawied­liwość, jak i miłość ma za przedmiot dobro i osobę — w różny jednakże sposób. W sprawiedliwości chodzi zawsze o jakieś dobro, które tak czy inaczej ma być rozliczone, rozdzielone pomiędzy osoby. Musi przy tym być tych osób co najmniej dwie — nieodzowny zalążek stosunków charakterze społecznym. Chodzi zaś o to, ażeby dobro było roz­dzielone równo, ażeby każdej ze stron oddać to, co jej się należy, ani mniej, ani więcej. Taki równy podział dobra ma miejsce najpierw wówczas, gdy w grę wchodzą owe dwie osoby, z których jedna ma prawo do jakiegoś dobra, a druga powinna się z niego uiścić (sprawied­liwość zamienna).

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!