GROZA WE WSPANIAŁOŚCI

Świat jest grozą we wspaniałości, bezsensem w sensowności, cierpieniem w radości.Etyka nie pozostaje w harmonii z takim biegiem świata, ale jest oporna przeciw niemu. Jest impulsem ducha, który chce być inny niż ten objawiający się w świecie.Jeśli próbujemy rozumieć bieg świata takim, jakim on jest, i stąd wyciągnąć wnioski co do sposobu naszego zachowania, udziałem naszym będzie zdać się na pastwę sceptycyzmu i pesymizmu. Etyka jest czynem naszej duchowej autonomii. U początku swego rozwoju etyka musiała stworzyć sobie odpo­wiedni światopogląd. Narzuciła więc sobie wyobrażenie, że nad biegiem świata niezależnie od jego charakteru panuje duch, który w toku rozwoju tego co niedoskonałe, doprowadzi w końcu do urzeczywist­nienia doskonałości, i że nasze etyczne usiłowania na tym doczesnym świecie zyskują sens ze względu na ów cel ostateczny.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!