IDENTYFIKACJA CNOTY Z DOBREM

Stoicy identyfikowali cnotę z dobrem najwyższym doskonałym. Myśliciele chrześcijańscy pojmowali ją (i poj­mują) jako wsparte na boskiej łasce wolne dążenie człowie­ka do Boga, wychodzące od miłości bliźniego. Dla Kanta jest to prawo moralne. Dla utyłitarystów — dzia­łanie dla szczęścia innych (jak największej ich liczby). Wedle W. Witwickiego (1878-1948) jest to, oparte na instynkcie społecznym i zdrowym rozsądku, działanie dla dobra innych. Dla J. Tischnera cnota to etyczna sprawność do czynienia dobra, a przede wszystkim chrześcijańska służba bliźnim w systemie miłości Boga i bliźniego. Jaki wzór osobowy i ideał człowieka miał ów system cnót realizować? Propozycje były i są rozmaite.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!