ISTOTNA PRZYCZYNA PROCESU

Istotną przyczyną tego wielkiego procesu był również resentyment.Wypaczenie ocen wartości przejawia się przede wszystkim w tym, że wartości zawodowe kupca i przemysłowca, wartości przedmiotów, dzięki którym człowiek tego właśnie typu osiąga sukcesy i robi interesy, zostają wywyższone jako wartości moralne powszech­nie obowiązujące, ba, jako „najwyższe” spośród nich. Rozwaga, umiejętność szybkiej akomodacji, zmysł kalkulacji, zmysł „asekuracji” w życiu oraz nawiązywania na wszystkie strony kontaktów, czy też cechy, które są w stanie stworzyć te warunki, przeświadczenie, iż wszelkie okoliczności dają się „obliczyć”, uznanie dla pracy wytrwałej i pilnej, dla oszczędności i skrupulatnego zawierania i dotrzymywania umów — oto są teraz cnoty kardynalne, którym podporządkowuje się odwagę, waleczność, ofiarność, radość z ryzyka, szlachetność, żywot­ność, 2dobywczość, obojętne traktowanie dóbr materialnych, miłość ojczyzny oraz wierność rodzinie, plemieniu i władzy, siłę, która pozwala panować i rządzić, pokorę itd.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!