JAK NAJWIĘCEJ SZCZĘŚCIA DLA JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY LUDZI

Jest rzeczą niewątpliwą, że bez szczęścia obejść się można. Czyni to, bez udziału swej woli, dziewiętnaście dwudziestych ogółu ludzi, nawet w tych częściach naszego świata, które są najbardziej posunięte w rozwoju. Dobrowolnie zaś wyrzekać się musi szczęścia często bohater albo męczennik, czyniąc to dla czegoś, co ceni więcej od swojej osobistej szczęśliwości. Lecz czym jest to coś, jeżeli nie szczęś­ciem innych lub czymś, co stanowi jego niezbędny warunek? Jest rzeczą szlachetną zdobyć się na całkowitą rezygnację z własnego szczęścia czy z szans jego osiągnięcia, lecz ostatecznie ta ofiara musi mieć jakiś cel. Nie jest ona celem samym w sobie. […]

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!