JAKO PIERWSI

Sofiści jako pierwsi zaczęli badać normy kierujące ludzkim postępowaniem i zastanawiać się nad ich po­chodzeniem, znaczeniem, pełnionymi funkcjami. Sokrates wyróżnił normy moralne spośród innych norm postępowa­nia jako te, które mają podstawę w naturze ludzkiej i w swym walorze powszechnym obejmują wszystkich ludzi; równocześnie zracjonalizował je jako prawdy rozumowe, stanowiące wiedzę etyczną. Następny poważny krok uczynili Platon i Arystoteles. Ten ostatni uczynił z etyki jedną z dyscyplin filozoficznych i poświęcił jej osobne prace (Etyka Nikomachejska, Etyka Eudemejska i Etyka Wielka; wprowadzenie stanowił ProtreptikosZachęta do filozofowania).

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!