JESZCZE GŁĘBSZE PRZEKSZTAŁCENIE

Jeszcze głębszemu przekształceniu ulegają pojęcia, choćby nawet nazwa pozostała bez zmiany. Pokazali­śmy to, mówiąc o „miłości człowieka”. Ale również inne słowa, np. „sprawiedliwość”, „panowanie nad sobą”, „wierność”, „prawdomów­ność”, „oszczędność” zyskują nowy sens. Dawniej idea sprawied­liwości głosiła, że słuszność wymaga, aby po równi dostało się rów­nym i tylko jeśli są równi, zgodnie ze starym germańskim powiedze­niem: nuum cuiąue i si duo idem faciunt, non est idem i że dlatego też tylko równi równych mogą sądzić sprawiedliwie.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!