KIEROWANIE KU CELOWI

Stąd zaś można wnioskować, do czego przede wszystkim zmierza prawo nadane przez Boga. Widocznym jest bowiem, że każdy pracodawca zasadniczo zmierza ku temu, by kierować ludzi przez prawa ku swojemu celowi: jak na przykład wódz ku zwycięstwu, a naczelnik państwa ku pokojowi. Celem zaś, który Bóg zamierza, jest Bóg sam. Prawo boskie zmierza więc zasadniczo do tego, by człowieka skierować ku Bogu.Dalej. Prawo, jak to powiedziano, jest to pewien porządek, który rządząca Opatrzność Boża przedstawia stworzeniu rozumnemu. Lecz rządy boskiej Opatrzności prowadzą rzecz każdą do swoistych im celów. Prawo od Boga nadane kieruje więc człowieka przede wszystkim do jego celu. Celem zaś stworzenia rozumnego jest złączyć się z Bogiem; na tym bowiem polega jego szczęśliwość. […] Ku temu więc przede wszystkim kieruje człowieka prawo Boże, by z Bogiem się złączył.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!