KONIECZNY WARUNEK PODATNOŚCI

Natura nie jest skąpa ani oszczędna i od odbiorców dóbr swoich tego tylko żąda, aby zdolni byli do ich przyjęcia. Człowiek podatny do szczęścia j e s t go zarazem godzien. Kto umie i gotów jest brać udział w radościach świata, tym samym uprawniony jest do uczestnictwa w nich. Koniecznym warunkiem podatności do szczęścia okazało się ist­nienie takich skłonności, przy których przyjemność-podnieta i przyjem- ność-skutek nie są rozbieżne, a wszystkie czyny i motywy, które wzmacniają tego rodzaju skłonności, mile są widziane jako drogi do najbardziej wartościowego życia. Doświadczenie pouczyło nas, że wa­runek ten spełniają popędy społeczne, czyli te skłonności, które mają za cel radosne stany innych istot; najsłabiej występuje tu prawdopo­dobieństwo, aby radości-skutki nie miały odpowiadać przyjemnoś- ciom-podnietom. Są to popędy par excellence moralne.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!