KSZTAŁTUJĄCE OKOLICZNOŚCI

Jeśli człowieka kształtują okoliczności, to okoliczności trzeba kształ­tować po ludzku. Jeśli człowiek jest społeczny z natury, to zna­czy, że swoją prawdziwą naturę może rozwinąć dopiero w społe­czeństwie, a siłę jego natury należy mierzyć nie wedle siły poszcze­gólnej jednostki, ale wedle siły społeczeństwa .[…] Szekspir świetnie przedstawia istotę pieniądza. By go zrozumieć, zacznijmy najpierw od interpretacji ustępu z Goe­thego.To, co mam dzięki pieniądzowi, to za co mogę zapłacić, tzn. to, co mogą kupić pieniądze — to wszystko to ja, sam posia­dacz pieniądza. Siła moja jest tak wielka, jak wielka jest siła pie­niądza. Cechy pieniądza są moimi — jego właściciela — cechami i siłami istoty. Nie osobowość moja określa więc, czym jestem i na co mnie stać. Jestem brzydki, ale mogę sobie kupić naj­piękniejszą kobietę. A więc nie jestem brzydki, bo działanie brzydoty, jej siłę odstraszającą zniweczył pieniądz.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!