MIŁOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ JAKO PODSTAWA SYSTEMU CNÓT

Wśród zarzutów wysuwanych pod adresem etyki religijnej, a w szczególności chrześcijańskiej, słychać nieraz zarzut, że zajmu­je się ona przede wszystkim, albo nawet wyłącznie, życiem osobi­stym człowieka, a nie sięga na teren jego życia i działalności spo­łecznej. […]Jeżeli u początku postawi się człowieka — jednostkę, która w samej swojej naturze nie nosi żadnych podstaw przynależności do społeczeń­stwa — jeżeli społeczeństwo i życie społeczne jest tylko rezultatem umowy, jak utrzymywał np. Hume, Hobbes czy Rousseau, wówczas jednostka ma też prawo dyktowania społeczeństwu we wszystkim swojej woli.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!