MORALNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA

Moralność chrześcijańska rozważana jako zespół przykazań i propozy­cji zebranych z Ewangelii i listów Św. Pawła nie jest monistycznym systemem. Doktryna utylitarystyczna jest świadomie zamierzona jako monistyczna budowla. Moralność kantowska nie jest bodaj monistycz­nym systemem: zawiera ona wprawdzie najwyższą zasadę normatywną, imperatyw kategoryczny, który poleca nam, byśmy działali tak, aby móc sobie życzyć, iżby szczególna reguła danego czynu mogła się stać prawem powszechnym. Zasada ta nie zawiera jednak żadnej zwierzch­niej wartości materialnej; ma ona w zamierzeniu charakter formalny i tylko ustala warunek, pod którym jakakolwiek szczególna reguła moralna może sobie rościć pretensję do ważności.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!