NA OPAK

Czyż ja, który dzięki pieniądzowi mogę mieć wszystko, do czego wzdycha dusza ludzka, nie posiadam wszystkich ludzkich możności? Czyż więc moje pieniądze nie zamieniają wszystkich moich niemożności w ich przeci­wieństwo? […]Szekspir podkreśla zwłaszcza dwie cechy pieniądza:Jest on widzialnym bóstwem, przeistacza wszystkie cechy ludz­kie i przyrodnicze w ich przeciwieństwo, podmienia i wywraca na opak wszystkie rzeczy; łączy przeciwieństwa.Jest on wszetecznicą świata, powszechnym rajfurem ludzi i naro­dów.Wywracanie na opak i podmienianie wszystkich właściwości ludz­kich i przyrodniczych, łączenie przeciwieństw; ta boska moc pieniądza tkwi w jego istocie jako w wyobcowanej i alienującej się istocie gatunkowej ludzi.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!