NAJWYŻSZYM DOBREM JEST BÓG

Wszystkie inne dobra pochodzą wprawdzie tylko od Niego, ale nie są z Niego. To bowiem, co jest z Niego, jest tym, czym On sam, to zaś, co pochodzi od Niego, nie jest tym, czym On. I z tego względu, jeżeli On jeden tylko jest niezmienny, zmienne jest wszystko, co stworzył, ponieważ stworzył to z niczego. Jest bowiem tak wszechmocny, że może nawet z niczego, to znaczy z tego, czego w ogóle nie ma, stwarzać dobra, wielkie i małe, niebiańskie i ziemskie, duchowe i cielesne. Ponieważ jednak jest i sprawiedliwy, więc nie zrównał tego, co uczynił z niczego, z tym, co z siebie zrodził. Skoro więc wszystkie dobra, czy wielkie, czy małe, jakiekolwiek tu przyjąć hierarchie i stopnie, mogą pochodzić jedynie od Boga, cała zaś natura, jako natura, jest dobrem, nie może cała natura pochodzić od czegokolwiek innego jak od najwyższego i prawdziwego Boga.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!