NAJWYŻSZYM DOBREM „LUDZKI” CZŁOWIEK

Skoro człowiek czerpie całą swą wiedzę, wrażenia itd. ze świata zmysłowego i z doświadczeń w świecie zmysłowym, znaczy to, że należy tak urządzić świat empiryczny, by doświadczył w nim tego co prawdziwie ludzkie, by nauczył się sam siebie do­świadczać jako człowieka. Jeśli dobrze zrozumiany interes własny jest zasadą wszelkiej moralności, to rzecz w tym, by prywatny inte­res człowieka zbiegał się z interesem ogólnoludzkim. Jeśli człowiek nie jest wolny w sensie materialistycznym, to znaczy jest wolny nie przez negatywną moc unikania tego czy owego, lecz pozytywną moc zdobywania praw dla swej prawdziwej osobowości, to nie na­leży karać przestępstwa danej jednostki, ale trzeba zniszczyć an­tyspołeczne korzenie przestępstwa i dać każdemu człowiekowi ta­ką przestrzeń socjalną, by życie jego znalazło swój wyraz istotny.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!