NASILANIE W ODCZUWANIU

Szczęście jest formą, w której odczuwaniu naszemu przedstawia się równowaga pomiędzy tym, co stanowi we­wnętrzną treść naszego życia, a naszą rzeczywistością. Ponieważ równo­waga ta daje się pomyśleć dla każdej naszej treści, szczęście z etycz­nego punktu widzenia, tj. gdy idzie o ocenę wartości samej tej treści, jest całkowicie i bezwzględnie obojętne. Nie można mówić nic o ocenie etycznej naszych czynów, mającej za ostateczną zasadę i sprawdzian – szczęście. Nie ma bowiem żadnego związku pomiędzy szczęściem a treścią, której urzeczywistnienie jest jako szczęście odczuwane. Psychologowie, wyprowadzający wszystkie wartości moralne z dążenia do szczęścia, nie zdają sobie sprawy, że dążenie, a dążenie do szczęścia są to synonimy, że dążyć do czegoś, a wyobrażać sobie spełnienie czegoś w formie szczęścia są to jednoznaczniki.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!