NIEBEZPIECZEŃSTWA RELATYWIZMU ETYCZNEGO

Innymi słowy, nie ma auto­matycznego logicznego przejścia od ocen odnoszących się do dobra do norm moralnych wyrażonych w formie powinności. Że jest moralnie niemożliwe wywodzić automatycznie „powinność” z „dobra” pochodzi stąd, że często mamy do czynienia z wyborem dóbr wzajem niezgodnych. Natomiast wnioskowanie w przeciwnym kierun­ku (z „powinności” do tego, co „dobre”) jest niedopuszczalne dlatego, że często mamy do czynienia z wyborem dwojga złego i że nazywanie mniejszego zła po prostu „dobrem” jest ryzykowne w wychowaniu moralnym i zbyt wiele zostawia miejsca dla samozadowolenia; żeby uchować wystarczającą sumę wrażliwości i czujności moralnej, powin­niśmy wiedzieć, kiedy czynimy zło, również jeśli wierzymy, że jest to najlepsza droga w tych właśnie okolicznościach.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!