NOWA STRUKTURA SPOŁECZNA

Nowa struktura społeczna — która powstata naj­pierw poczynając od XIII wieku na skutek naporu mieszczaństwa, a potem na skutek emancypacji stanu trzeciego podczas rewolucji francuskiej i politycznego ruchu demokratycznego, jaki się z niej wy­wodził — jest zewnętrzną formą polityczno-ekonomiczną, w jakiej przejawiało się owo przemieszczenie, spowodowane z kolei wybuchem resentymentu, nagromadzonego w czasach, kiedy życiem kierowano przeważnie w sposób autorytatywny, oraz rozpowszechnieniem i zwy­cięstwem wartości właściwych temu resentymentowi. W miarę jak kupcy i rzecznicy przemysłu dochodzili w państwach (zwłaszcza w państwach zachodnich) do władzy, a ich osąd, ich smak i ich skłonności stawały się czynnikami, które przesądzały również o twór­czości duchowej w kulturze, w miarę jak podstawowe ontologiczne symbole i przedstawienia, które z konieczności narzucała im własna działalność, wyparły dawniejsze symbole religijne, również ich sposób wartościowania stał się wszędzie czynnikiem kształtującym w ogóle „moralność”.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!