NOWY ŚWIAT

Dzięki szczególnej umiejętności przewidy­wania ich jakości wytwarza na podłożu świata realnego, przez od­powiednie przetworzenie niektórych rzeczy i wywołanie pewnych procesów, nowy świat — świat kultury ludzkiej, w którym wartości się ukazują. Ten nowy świat nie istniałby bez geniuszu i działalności twórczej człowieka i nie mógłby się ukonkretyzować bez wytworzenia jego fizycznej podstawy bytowej, dostosowanej przez człowieka do funkcji ukazywania nowych przedmiotów i ich wartości. Wykracza on jed­nak swą zawartością poza świat przyrody w istotny sposób, a zara­zem odziewa go niejako w pewną przesłonę rozmaitych specyficznych jakości, nadających niektórym rzeczom osobliwe znaczenie i pewną doniosłość, jaka im, jako rzeczom przyrody, nie przysługuje i jest im obca.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!