ODNIESIENIE DO BOJAŹLIWOŚCI

W odniesieniu do bojaźliwości i odwagi umiarem jest męstwo. […] W odniesieniu do przyjemności i przykrości […] środkiem jest umiar­kowanie, nadmiarem zaś nieumiarkowanie, rozwiązłość. […] Co się tyczy dawania i brania w dziedzinie dóbr materialnych, to umiarem jest szczodrość, nadmiarem zaś i niedostatkiem rozrzutność i chciwość. […]Trzy tedy są rodzaje dyspozycji, z których dwie są wadami (pierwsza z powodu nadmiaru, druga z powodu niedostatku), jedna zaś, a mianowicie zachowanie właściwej miary, jest zaletą. […]Niektóre skrajności są poniekąd podobne do środka, tak np. zuchwalstwo do męstwa, a rozrzutność do szczodrości; skrajności natomiast są wzajemnie między sobą zupełnie niepodobne. […] Środ­kowi przeciwstawia się w pewnych wypadkach silniej niedostatek, w innych zaś nadmiar, tak np. męstwu przeciwstawia się silniej nie zuchwalstwo, które jest nadmiarem, lecz tchórzostwo, stanowiące niedostatek; umiarkowaniu natomiast — nie zupełna nie wrażliwość, będąca brakiem, lecz rozwiązłość, która jest nadmiarem. […]Jest rzeczą trudną osiągnąć wysoki poziom etyczny; trudno bo­wiem we wszystkim utrafić w środek, tak jak znaleźć środek koła jest rzeczą, którą nie każdy potrafi, lecz ktoś, kto się na tym rozumie.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!