OGÓLNE DROGOWSKAZY

Możemy mimo to zdać się na kilka ogólnych drogowskazów, które są pomocne, chociaż bynajmniej nieprecyzyjne. Tak więc wolno nam ustalić, że im mniej pewne (z empirycznych powodów) i im bardziej oddalone są oczekiwane wyniki naszych zachowań, tym mniej inherentne zło takich czynności daje się usprawie­dliwić. Jest to szczególnie ważne w osądzaniu moralnych stron w dzia­łaniach politycznych, gdyż jak wiemy, zwyczaj usprawiedliwiania naj­bardziej monstrualnych środków nadzieją doskonałego świata szczęś­cia, który w nieokreślonej przyszłości z nich wyrośnie, jest nader upowszechniony. Inna reguła, która w takich wypadkach może być pomocna, daje się tak sformułować: użycie przemocy w obronie może być usprawiedliwione, ale im mniej bezpośrednia jest przemoc, której my sami jesteśmy obiektem, tym mniej mamy usprawiedliwień dla użycia przemocy.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!