OSAMOTNIENIE

A kiedy mówimy o osamotnieniu […] chcemy powiedzieć, że Bóg nie istnieje i że trzeba do końca z tego wyciągnąć konsekwencje. Egzystencjalista przeciwstawia się bardzo pewnemu typowi moralności laickiej, która chciałaby usunąć Boga możliwie najmniejszym nakładem kosztów. Kiedy około 1880 roku francuscy profesorowie spróbowali ustanowić moralność laicką, powiedzieli mniej więcej tak: Bóg jest hipotezą zbędną i kosztowną, dlatego usuwamy ją; jednakże aby istniała pewna moralność, społeczeństwo, porządek, rzeczą konieczną jest, aby pewne wartości były brane poważnie i rozważane jako istniejące a priori; trzeba aby obowiązywały a priori takie zasady, jak: być uczciwym, nie kłamać, nie bić swojej żony. Dokonamy więc pewnej niewielkiej obróbki, która pozwoli wykazać, że wartości te istnieją mimo wszystko, w sferze idei, mimo że skądinąd Bóg nie istnieje.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!