PEWNA PODSTAWA I PORZĄDEK

Ponieważ prawo nie jest niczym innym, jak pewną podstawą i porządkiem postępowania, takim tylko istotom przystoi dać prawo, które mają poznanie racji swego działania. To zaś jest właściwością tylko stworzenia rozumnego. Słusznym więc było, że tylko stworzenie rozumne otrzymało prawo.Oprócz tego. Prawo nadać należy tym, w których mocy jest działać lub nie działać. To zaś jest właściwością tylko stworzenia rozumnego. Samo zatem stworzenie rozumne ma zdolność do przyjęcia prawa.Co więcej. Ponieważ prawo jest tylko podstawą działania, pod­stawa zaś wszelkiego działania bierze się z celu, ktokolwiek jest zdolny do przyjęcia prawa, przyjmuje prawo od tego, kto go do celu prowadzi, jak na przykład niższy rzemieślnik od budowniczego, a żołnierz od wodza. Lecz stworzenie rozumne cel swój ostateczny od Boga bierze i w Bogu go osiąga. […]

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!