PIERWSZE CZŁONY NAZW

Pierwsze człony tych nazw należą także do języka socjologii, opisującej i objaśniającej trwałe po­działy społeczne. Inny wymiar społecznego zróżnicowania stanowią podziały zawodowe. Z istnieniem grup zawodo­wych oraz ich tradycjami wiążą się próby ustalania kodek­sów etyki, zwłaszcza dla tzw. zawodów publicznych (np. lekarz, nauczyciel, urzędnik, dziennikarz). Znane są też stereotypowe sądy mające „podłoże zawodowe” — wielu profesjom, zwłaszcza tym tradycyjnym, przypisuje się okre­ślone cnoty, jak i wady.Układem odniesienia istotnym dla opisu i rozumienia faktów moralnych są inne systemy idei, wartości, przekonań, norm, również pełniące funkcję kontroli społe­cznej (jak obyczaj, prawo, religia) lub swoiście przetwarzające i propagujące treści etyczne (jak niektóre dziedziny sztuki, szczególnie zaś literatura i film).

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!