PIERWSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE

W ten sposób pierwszym przedsięwzięciem egzystencjalizmu jest uświadomienie człowiekowi te­go, czym jest złożenie na nim całkowitej odpowiedzialności za jego własne istnienie. A kiedy mówimy, że człowiek jest odpowiedzialny za siebie, nie znaczy to, że jest on odpowiedzialny jedynie za swą własną indywidualność, lecz za wszystkich innych ludzi. Słowo „subiektywizm” ma dwa znaczenia i nasi przeciwnicy doskonale nimi operują. Subiek­tywizm oznacza z jednej strony wybór jednostkowego podmiotu przez siebie samego, z drugiej zaś strony niemożliwość dla człowieka prze­kroczenia ludzkiej subiektywności. To drugie znaczenie jest podstawą egzystencjalizmu.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!