POCZĄTEK CIELESNEJ MIŁOŚCI

Z tego, co powiedziano, widać, że prawo Boże zobowiązuje ludzi do prawdziwej wiary.Jak bowiem początkiem cielesnej miłości jest patrzenie okiem ciała, tak też początkiem miłości duchowej musi być widzenie umysłowe duchowego przedmiotu miłości. Widzenie zaś tego duchowego przed­miotu miłości, którym jest Bóg, na tym świecie jest nam dostępne tylko przez wiarę, dlatego że przewyższa On rozum naturalny, a zwłaszcza,o  ile szczęśliwość nasza polega na cieszeniu się nim. A zatem musi nas prawo Boże wprowadzać w prawdziwą wiarę.Podobnie. Prawo Boże kieruje człowieka do tego, by całkowicie poddał się Bogu. Lecz jak człowiek poddaje Bogu swą wolę przez miłość, tak też poddaje swój rozum przez wiarę. Ale nie przez wiarę w coś fałszywego, Bóg bowiem, który jest prawdą, nie może człowieko­wi podawać niczego fałszywego; stąd gdy ktoś wierzy w coś fałszywego, nie wierzy Bogu. A zatem do prawdziwej wiary kieruje ludzi prawo Boże…

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!