POD WPŁYWEM SŁOWA

To, co nazywamy pod wpływem greckiego słowa etyką lub łacińskiego słowa moralnością, polega najogólniej na właściwym ludz­kim zachowaniu. Na tym, byśmy troszczyli się nie tylko o nasze własne dobro, ale także o dobro innych oraz całej ludzkiej społeczności.Pierwszy postęp w rozwoju etyki zostaje osiągnięty wtedy, kiedy ulega rozszerzeniu krąg solidarności z innymi ludźmi.U człowieka prymitywnego granice solidarności są ciasne. Ograni­cza się on do ludzi z nim spowinowaconych, to znaczy do członków jego plemienia, którzy dla niego stanowią dużą rodzinę […]Od momentu zaś, kiedy człowiek zaczyna zastanawiać się nad sobą oraz swym stosunkiem do innych, staje się świadomy, że człowiek jako taki jest istotą podobną jemu, jest jego bliźnim.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!