PODMIOT WYRAŻAJĄCY OCENY

Już w samym słownictwie języka potocznego łatwo do­strzec ilościowe bogactwo i rozległość skali tych ocen.Roli podmiotu wyrażającego oceny, doznającego wy­rzutów sumienia, dokonującego wyboru między wartoś­ciami nie da się oddzielić od roli obiektu (przedmiotu) moralnego wartościowania czy też roli adresata różnego rodzaju moralistyki.Adresat jest informowany i atakowany na wiele sposo­bów. Przede wszystkim uczestniczy w procesie wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie w najrozmaitszych sytua­cjach. Owe społeczne interakcje stanowią główny obszar doświadczeń kształtujących jego osobowość, a więc i wraż­liwość moralną.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!