PODNIESIENIE WARTOŚCI

Druga zaczyna się od mego niewidzialnego ja, mej osobowości, i przedstawia mnie w świecie, który jest prawdziwie nieskończony, którego jednak tylko rozsądek dociec może i z którym (a przez to także z wszystkimi owymi widzialnymi światami) poznaję swój związek, nie jak tam, tylko przypadkowy, lecz powszechny i konieczny. Ten pierwszy widok, widok niezliczonej mno­gości światów unicestwia zarazem moją ważność jako istoty zwie­rzęcej, która po krótkiej chwili, kiedy (niewiadomo jakim sposobem) była obdarzona siłą żywotną, zwróci planecie (będącej tylko jednym punktem we wszechświecie) materię, z której powstała. Ale ów widok drugi podnosi nieskończenie moją wartość jako inteligencji — dzięki osobowości, w której prawo moralne objawia mi życie niezależne od świata zwierzęcego, a nawet od całego świata zmysłowego; przynaj­mniej tyle, ile daje się pojąć z owego celowego powołania mego istnienia dzięki owemu prawu, z owego powołania nie zawężonego przez warunki i granice tego życia, ale biegnącego w nieskończoność.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!